Indirect investeren in KBC Groep
bck_flash

Oproeping Algemene en Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders en openbaarmaking jaarlijks financieel verslag

Lees meer bij 'Nieuws'.

KBC Ancora sluit boekjaar 2018/2019 af met een winst van 253,7 miljoen euro. Beperkte aanpassing van de dividendpolitiek met het oog op een snellere schuldafbouw.

Lees meer bij nieuws.

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Ancora Comm.VA

Lees meer bij 'Nieuws'.

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Ancora Comm.VA

Lees meer bij Nieuws.