Je bent hier:  startpagina  Cijfers

Cijfers

Vooraf

Dit onderdeel van de website beschrijft in het kort het cijfermateriaal uit het laatst beschikbare jaarverslag (2017-2018).  

Kerncijfers (tot 30 juni 2018)

Balans na winstverdeling op 30 juni 2018 (in miljoen euro)

Kapitaal en aandelen

Op 30 juni 2018 bedroeg het eigen vermogen van KBC Ancora 2.732 miljoen euro. Het kapitaal van KBC Ancora bedroeg 2.022 miljoen euro en werd vertegenwoordigd door 78.301.314 aandelen.

Deelname in KBC Groep

Op balansdatum bezat KBC Ancora 77.516.380 KBC Groep-aandelen. Dit vertegenwoordigde een participatie van nagenoeg 18,6% in KBC Groep.

Netto-schuldpositie

Op balansdatum bedroeg de netto-schuldpositie (de schulden verminderd met de vlottende activa) van KBC Ancora 356 miljoen euro. De schulden werden in hoofdzaak bepaald door 375 miljoen euro financiële schulden. 

Opbrengsten, kosten

De opbrengsten van KBC Ancora bestaan nagenoeg volledig uit dividenden die zij ontvangt op haar participatie in KBC Groep. De kosten van KBC Ancora bestaan enerzijds uit kosten die exclusief op KBC Ancora betrekking hebben, zoals kosten in het kader van de financiële dienstverlening, kosten gerelateerd aan de beursnotering, kosten inzake het zaakvoerderschap en kosten van schulden en anderzijds uit werkingskosten in het kader van de kostendelende overeenkomst. KBC Ancora richtte met Cera een kostendelende overeenkomst op met het oog op een kostenefficiënte werking voor beide partijen.

De volgende tabellen geven een overzicht van de evolutie van de opbrengsten en kosten die KBC Ancora de afgelopen boekjaren realiseerde.

 

Kasstromen

Onderstaande tabel geeft een beeld van de kasstromen over de afgelopen boekjaren.

 

Dividend en dividendrendement

Het is de bedoeling van KBC Ancora om de recurrente boekhoudkundige winst - binnen de wettelijke begrenzingen (vb. inzake aanleg van wettelijke reserve) - maximaal als dividend uit te keren.

Indien KBC Ancora in een boekjaar geen dividend ontvangt uit haar deelneming in KBC Groep, zal ook KBC Ancora geen dividend uitbetalen. Indien KBC Ancora in een daarop volgend boekjaar opnieuw KBC Groep-dividenden ontvangt, zal haar overgedragen resultaat verrekend worden bij de bepaling van de uitkeerbare winst.

Na toevoeging van het overgedragen resultaat van vorig boekjaar (1,0 miljoen euro), bedroeg het te bestemmen resultaat 216,0 miljoen euro. Aan de Algemene Vergadering van 26 oktober 2018 werd volgende resultaatbestemming voorgesteld:

  • een toevoeging van 10,8 miljoen euro (5% van de winst van het boekjaar) aan de wettelijke reserve
  • een uit te keren winst van 204,4 miljoen euro. Dit bedrag werd op 7 juni 2018 reeds uitgekeerd onder de vorm van een interim-dividend van 2,61 euro per aandeel
  • overdracht van het saldo van 0,9 miljoen euro (0,01 euro per aandeel) naar het volgende boekjaar.