Katelijn Callewaert

Katelijn Callewaert (°1958) behaalde het diploma Licentiaat in de Rechten aan de Rijksuniversiteit van Gent. Daarnaast behaalde zij een Graduaat in de Fiscale Wetenschappen aan de Fiscale Hogeschool te Brussel. 

Zij was van 1981 tot eind 2014 werkzaam bij PricewaterhouseCoopers Tax Consultants sccrl-bcvba, waar zij sinds 1991 bestuurder was en de functie van Tax Director Global Compliance Services uitoefende. Zij was daarnaast ook lid van de TLS (Tax and Legal Services) HR Board van PricewaterhouseCoopers Tax Consultants. 

Verder was zij lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB-IEC), zetelde zij in verschillende commissies van het IAB-IEC en was zij lid van de International Fiscal Association (IFA) en van de Beroepsvereniging voor Fiscale en boekhoudkundige beroepen van Brabant (BAB Brabant). Zij was tevens docent aan en is lid van de examencommissie aan de Fiscale Hogeschool te Brussel. 

Zij is sinds 3 augustus 2016 gedelegeerd bestuurder van Cera Beheersmaatschappij en Almancora Beheersmaatschappij.

Mevrouw Callewaert is tevens lid van de Raad van Bestuur van KBC Groep, KBC Bank, KBC Verzekeringen en KBC Global Services.