Aandeelhoudersstructuur

Sinds de statutenwijziging van KBC Ancora op 30 oktober 2020 is Cera CV de enige aandeelhouder die de overschrijding van een statutaire/wettelijke kennisgevingsdrempel heeft gemeld.

Cera CV beschikte op 30 oktober 2020 over 40.017.733 aandelen OF 51,11% van het totaal aantal aandelen, die op dat ogenblik recht gaven op 79.819.045 stemmen OF 67,27% van het totaal aantal stemmen.

Bekijk de informatie over de recente transparantiekennisgevingen.