Groepsstructuur

KBC Ancora maakt enerzijds deel uit van de Cera-groep. Cera is haar grootste aandeelhouder. Daarnaast zorgt KBC Ancora samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders (AVA's) voor de aandeelhoudersstabiliteit en de continuïteit van KBC Groep. Beide structuren worden hieronder in beeld gebracht.