Cera/KBC Ancora-groep

Aandelenpercentages op basis van per eind juni 2023 beschikbare publieke data.

Aandelenbezit per einde juni 2023 o.b.v. publieke data.

De vennotenbasis, Regionale Adviesraden (RAR’s) en Nationale Adviesraad (NAR)

De vennotenbasis van Cera bestaat uit vennoten met B-, D- en/of E-aandelen. Uit de vennotenbasis worden voorzitters, ondervoorzitters en afgevaardigde leden verkozen voor de Regionale Adviesraden (RAR's) en voor de Nationale Adviesraad (NAR). Uit de adviesraadleden/vennoten worden kandidaat-bestuurders voorgedragen om te zetelen in de Raad van Bestuur van Cera Ancora en in de Raad van Bestuur van Cera Beheersmaatschappij. 

Cera Ancora VZW

Cera Ancora VZW ondersteunt de doelstellingen en de activiteiten van Cera door het bevorderen van de stabiliteit en de continuïteit van KBC Groep en door het nemen van initiatieven ter verspreiding van het coöperatieve gedachtegoed. In Cera Ancora zetelen ten minste 10 vertegenwoordigers van de vennoten van Cera, waarvan er minstens 4 eveneens zetelen in de Raad van Bestuur van Almancora VZW en in de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij. Bovendien zetelen minstens 2 gedelegeerd bestuurders van Cera ook in de Raad van Bestuur van Cera Ancora. 

Cera Beheersmaatschappij NV

Cera Beheersmaatschappij NV is statutaire bestuurder van Cera. In die rol stippelt ze het beleid uit van Cera. De Raad van Bestuur van Cera Beheersmaatschappij is samengesteld uit ten minste 6 vertegenwoordigers uit de vennotenbasis van Cera, minstens 2 gedelegeerd bestuurders en minstens 3 onafhankelijke bestuurders. 

Cera CV

Cera is een coöperatieve financiële groep met een dubbele opdracht:

  • haar patrimonium, dat voornamelijk geïnvesteerd is in KBC Groep, professioneel beheren. Samen met haar partners verzekert ze de stabiliteit en de verdere ontwikkeling van deze groep.
  • de fundamentele waarden van de coöperatie, namelijk samenwerking, solidariteit en respect voor het individu, een eigentijdse invulling geven via inspraak van de vennoten en via maatschappelijk engagement.

Almancora VZW

Almancora VZW heeft als doel bij te dragen tot de stabiliteit en continuïteit van de KBC-groep. Zij speelt als controlerend aandeelhouder van Almancora Beheersmaatschappij een belangrijke rol in de samenstelling van diens Raad van Bestuur. Als controlerend aandeelhouder van Almancora Beheersmaatschappij heeft Almancora VZW eveneens een doorslaggevende stem in de Algemene Vergadering van Almancora Beheersmaatschappij. De Raad van Bestuur van Almancora VZW bestaat uit ten minste 4 vertegenwoordigers van de vennoten van Cera en minstens 2 gedelegeerd bestuurders. Deze mandatarissen zetelen eveneens in de Raad van bestuur van Cera Ancora. 

Almancora Beheersmaatschappij NV

Almancora Beheersmaatschappij NV is statutaire bestuurder van KBC Ancora NV. In die rol stippelt ze het beleid uit van KBC Ancora NV. In haar Raad van Bestuur zetelen ten minste 4 vertegenwoordigers van de vennoten van Cera, minstens 2 gedelegeerd bestuurders en minstens 3 onafhankelijke bestuurders.