Aandeel

De KBC Ancora-aandelen worden verhandeld op de continumarkt van Euronext Brussels.

KBC Securities en Bank Degroof Petercam hebben zich bij Euronext Brussels aangemeld als liquidity providers in het KBC Ancora-aandeel. Deze specialisten engageren zich om (voor eigen rekening) vraag- en aanbodkoersen in het KBC Ancora-aandeel te afficheren. Op deze wijze bevorderen ze de regelmatige verhandeling en koersvorming van de KBC Ancora-aandelen.

In onderstaande tabel zijn de beurscijfers voor de afgelopen boekjaren samengevat.

Boekjaar
2022/2023
Boekjaar
2021/2022
Boekjaar
2020/2021
Maximumkoers (€) 49,58 47,06 39,88
Minimumkoers (€) 32,30

33,76

24,18
Koers op balansdatum (€) 41,88 35,02 35,98
Gemiddeld aantal verhandelde aandelen per dag 40.350 57.719 48.329


KBC Ancora werd op de verschillende balansdata als volgt gekenmerkt.

30 juni 2023 30 juni 2022 30 juni 2021
Aantal aandelen uitgegeven 78.301.314 78.301.314 78.301.314
Aantal dividendgerechtigde aandelen 77.011.844 78.184.128 78.301.314
Aantal KBC-Groep-aandelen in portefeuille 77.516.380 77.516.380 77.516.380
Balanstotaal in euro 3.654.084.605 3.680.265.432 3.664.326.615
Marktkapitalisatie in euro (aan beurskoers op balansdatum) 3.279.259.030 2.738.008.163 2.817.281.278
Boekwaarde eigen vermogen in euro 3.480.278.813
3.436.318.733 3.319.758.873
Marktkapitalisatie/boekwaarde eigen vermogen 0,94  0,80  0,85