Aandeel

De KBC Ancora-aandelen worden verhandeld op de continumarkt van Euronext Brussels.

KBC Securities en Bank Degroof Petercam hebben zich bij Euronext Brussels aangemeld als liquidity providers in het KBC Ancora-aandeel. Deze specialisten engageren zich om (voor eigen rekening) vraag- en aanbodkoersen in het KBC Ancora-aandeel te afficheren. Op deze wijze bevorderen ze de regelmatige verhandeling en koersvorming van de KBC Ancora-aandelen.

In onderstaande tabel zijn de beurscijfers voor de afgelopen boekjaren samengevat.

Boekjaar
2020/2021
Boekjaar
2019/2020
Boekjaar
2018/2019
Maximumkoers (€) 39,88 47,94 47,00
Minimumkoers (€) 24,18

23,00

36,28
Koers op balansdatum (€) 35,98 30,28 39,30
Gemiddeld aantal verhandelde aandelen per dag 48.329 58.988 45.746


KBC Ancora werd op de verschillende balansdata als volgt gekenmerkt.

30 juni 2021 30 juni 2020 30 juni 2019
Aantal aandelen uitgegeven 78.301.314 78.301.314 78.301.314
Aantal KBC Groep aandelen in portefeuille 77.516.380 77.516.380 77.516.380
Balanstotaal (€) 3.664.326.615 3.150.309.364 3.089.488.016
Marktkapitalisatie (€) (aan beurskoers op balansdatum) 2.817.281.278 2.370.963.788 3.077.241.640
Boekwaarde eigen vermogen (€) 3.319.758.873 2.805.736.698 2.744.888.523
Marktkapitalisatie/boekwaarde eigen vermogen 0,85 0,85 1,12