Inkoop eigen aandelen

Inkoopprogramma startend op 10 juni 2022

De Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Ancora van 30 oktober 2020 verleende aan KBC Ancora’s statutaire bestuurder, Almancora Beheersmaatschappij, machtiging tot inkoop van eigen aandelen gedurende een periode van 5 jaar (cfr. art 9 van de statuten). 

De Raad van Bestuur van de statutaire bestuurder besliste op 20 mei 2022 tot een inkoopprogramma voor een bedrag van 50 miljoen euro, startend op 10 juni 2022.

Het inkoopprogamma eindigde op 13 maart 2023.

 

Globaal overzicht inkoopprogramma

Het globaal overzicht van het lopende inkoopprogramma wordt in bijgaand document weergegeven. In totaal werden 1.289.470 eigen aandelen ingekocht voor een totaal bedrag van 50 miljoen euro.

Het globaal overzicht van het lopende inkoopprogramma wordt in bijgaand document weergegeven. In totaal werden 1.289.470 eigen aandelen ingekocht voor een totaal bedrag van 50 miljoen euro.

Globaal overzicht (pdf)

 

 

 

Persberichten in verband met het inkoopprogramma

KBC Ancora rapporteert wekelijks over de vooruitgang van het lopende inkoopprogramma aan de FSMA en via een persbericht. De chronologische lijst van persberichten ziet er als volgt uit:

2023