KBC Ancora kondigt de start aan van een programma inkoop eigen aandelen ten belope van 50 miljoen euro op 10 juni 2022

Terug
20 mei 2022

Gereglementeerde informatie, voorwetenschap, Leuven, 20 mei 2022 (17.40 CEST)

KBC Ancora maakte in haar persbericht van 11 februari 2022 bekend dat de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair bestuurder van KBC Ancora, de intentie had om over te gaan tot een programma inkoop van eigen aandelen voor een bedrag van 50 miljoen euro. 

Vandaag kondigt KBC Ancora aan dat dit inkoopprogramma van eigen aandelen van 50 miljoen euro zal starten op 10 juni 2022. 

Het opzet van het inkoopprogramma eigen aandelen is om het aantal uitstaande dividendgerechtigde aandelen te verminderen. De teruggekochte aandelen zullen in eerste instantie worden aangehouden als eigen aandelen. 

KBC Ancora zal via persberichten wekelijks rapporteren over de voortgang van het inkoopprogramma.

Het inkoopprogramma zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving. KBC Ancora zal een broker mandateren om het programma uit te voeren door middel van aankopen in het centrale orderboek van Euronext Brussel.
 
Het programma inkoop eigen aandelen loopt binnen de grenzen van de machtiging tot inkoop eigen aandelen, zoals verleend door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 30 oktober 2020.

Lees de volledige versie van het persbericht.