Corporate Governance

KBC Ancora heeft de Belgische Corporate Governance Code 2020 aangeduid als referentiecode. De voornaamste aspecten van het beleid van de vennootschap op het gebied van governance wordt toegelicht in het Corporate Governance Charter. Het Corporate Governance Hoofdstuk, dat deel uitmaakt van het jaarverslag, bevat meer feitelijke informatie. Het bevat ook de wijzigingen in het governance beleid en relevante gebeurtenissen in het afgelopen boekjaar.

Corporate Governance Charter

In dit Charter beschrijft KBC Ancora de krachtlijnen van haar corporate governance beleid. 

Corporate Governance Hoofdstuk

Uit het jaarverslag KBC Ancora over boekjaar 2022/2023

Remuneratie- beleid KBC Ancora