Disclaimer

Contactgegevens

KBC Ancora NV
Muntstraat 1
3000 Leuven
E-mail: mailbox@kbcancora.be   RPR Leuven   BTW BE 0464.965.639 

Juridische informatie

KBC Ancora is een genoteerde monoholding met als belangrijkste actief een participatie van ca. 18,6% in KBC Groep NV. Een investering in KBC Ancora is een indirecte investering in KBC Groep. Als belangrijke aandeelhouder van KBC Groep zorgt KBC Ancora, samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders voor sterke fundamenten van de KBC-groep.

Gebruiksvoorwaarden website 

Het gebruik van de website houdt in dat u onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, gelieve de website dan niet verder te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens op deze website, met inbegrip van tekeningen, foto’s, data, merken, logo’s, handels- en domeinnamen e.d., komen toe aan KBC Ancora, hetzij aan met KBC Ancora verbonden entiteiten of rechthoudende derden. De gebruiker onthoudt zich van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.

Beperking van aansprakelijkheid

KBC Ancora is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen afkomstig van deze website. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. KBC Ancora kan echter niet de actualiteit, juistheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie garanderen. De informatie van de website kan veranderd worden, zonder verwittiging van de personen die de website consulteren. KBC Ancora aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van deze website. Verwijzingen of hyperlinks naar andere internetsites hebben een zuiver informatieve waarde. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard.

Cookies en werking website

De website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vinden de gebruikers van de website in het cookiebeleid. Deze kleine tekstbestanden worden bewaard op de harde schijf van de computer van de personen die de website consulteren en maken een volgend websitebezoek gemakkelijker. Cookies zijn technisch aangewezen en een algemeen gebruik op de meeste websites. De gebruiker kan zijn computer zo instellen dat hij cookies kan weigeren. In dit geval kan de goede werking van de website echter niet gegarandeerd worden.

KBC Ancora behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden te wijzigen en kan hiertoe deze pagina van de website aanpassen. De personen die gebruik maken van de website worden verzocht deze pagina regelmatig te consulteren.