Transparantiemeldingen

Meldingsdrempels

De openbaarmaking van deelnemingen in genoteerde bedrijven is wettelijk verplicht voor deelnemingen van 5% (of veelvouden hiervan). 
De statuten van KBC Ancora voorzien bovendien in een (statutaire) kennisgevingsdrempel van 3%. 

Basisinformatie

Informatie in het kader van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

  • Laatste wijziging basisinformatie: 30 april 2024
  • Het totaal bedrag van het kapitaal: 3.158.128.455,28 euro
  • Het totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 77.011.844
  • Aantal effecten met dubbel stemrecht : 39.861.477
  • Het totaal aantal stemrechten (= de noemer): 116.873.321
     

     

De stand van het totaal aantal stemrechten (‘de noemer’) dient als basis voor de kennisgeving van belangrijke deelnemingen door de aandeelhouders.

De KBC Ancora-aandelen zijn niet onderverdeeld in categorieën.

Voor informatie inzake meldingen van belangrijke deelnemingen contacteer: 

Jan Bergmans
e-mail: mailbox@kbcancora.be 
tel.: 00 32 16 27 96 72.

Transparantiemeldingen

Datum Kennisgever Noemer op moment van de kennisgeving Aantal stemmen Stemrechten (%) Persbericht Details
30 oktober 2020 Cera CV 118.657.091 79.819.045 67,27% Persbericht van 2 november 2020 PDF


Transparantiemeldingen voor 30.10.2020

Melding aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in het kader van de OBA-wetgeving van april 2007

Op 18 februari 2008 meldde Cera CV (krachtens artikel 74, §6 wet van 1 april 2007) aan de FSMA en aan KBC Ancora dat ze op 1 september 2007 meer dan 30% (meer bepaald 62,03%) van de effecten met stemrecht in KBC Ancora aanhield.

Sindsdien ontving KBC Ancora jaarlijks een melding van Cera dat ze nog steeds meer dan 30% in KBC Ancora aanhoudt.

De invoering van het loyauteitsstemrecht heeft geen impact op de berekening van de drempel van 30% volgens de OBA-wetgeving. De basis voor de berekening van de 30%-drempel blijft het totale aantal aandelen met stemrecht.

Meldingen conform art. 74 van de wet op de openbare overnamebiedingen

Referentiedatum Kennisgever Aantal aandelen Participatie
30 juni 2023 Cera 39.919.836 50,98% 
 30 juni 2022  Cera  39.268.409  50,15%
30 juni 2021  Cera  39.584.935  50,55%
30 juni 2020 Cera 40.087.275 51,20%
30 juni 2019 Cera 40.511.855 51,74%
30 juni 2018 Cera 41.063.313 52,44%
30 juni 2017 Cera 41.869.879 53,47%
30 juni 2016 Cera 42.784.688 54,64%
30 juni 2015 Cera 43.491.292 55,54%
31 juli 2014 Cera 44.674.394 57,05%
30 juni 2013 Cera 46.002.329 58,75%
30 juni 2012 Cera 46.215.978 59,02%
30 juni 2011 Cera 46.406.639 59,27%
30 juni 2010 Cera 46.947.051 59,96%
30 juni 2009 Cera 47.438.666 60,58%
30 juni 2008 Cera 47.544.820 60,72%
1 september 2007 Cera 48.567.669 62,03%