Stabiel aandeelhouder KBC Groep

KBC Ancora is een genoteerde vennootschap die ca. 18,6% van de aandelen in het genoteerde KBC Groep bezit en samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders (AVA’s) zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de continuïteit van KBC Groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten. Cera en KBC Ancora treden binnen de aandeelhoudersovereenkomst als één partij op.

Tot 31 december 2019 had KBC Ancora de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen, een rechtsvorm die uitermate geschikt was voor verankeringsdoeleinden, in het bijzonder omwille van de beschermde positie van de zaakvoerder (die een vetorecht heeft m.b.t. de beslissingen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders die derden aanbelangen, zoals bv. de uitkering van een dividend, en m.b.t. elke statutenwijziging) en de mogelijkheid om aldus een verregaande continuïteit in het bestuur te verzekeren. 

KBC

De keuze van een Comm.VA als rechtsvorm voor KBC Ancora vond haar oorsprong in de functie van deze vennootschap in de Cera-groep, met name om, samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders, in te staan voor de verankering van KBC Groep.

Op 25 oktober 2019 besliste een Buitengewone Algemene Vergadering om de statuten van KBC Ancora met ingang van 1 januari 2020 aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“opt-in”).

Met ingang van dezelfde datum werd de vennootschap omgevormd van een commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.VA) naar een naamloze vennootschap (NV) met enige (statutaire) bestuurder.

Daarbij werd gebruikt gemaakt van de mogelijkheden die de 'vernieuwde' NV biedt om de enige bestuurder in de statuten dezelfde rechten te verlenen als in een Comm.VA, zodat de wijziging van de rechtsvorm geen impact heeft op de verankeringsstructuur. Zoals dit het geval was sinds de beursnotering in 2001, is het mandaat van de statutaire bestuurder enkel herroepbaar mits daartoe een wettige reden bestaat en is de instemming van de statutaire bestuurder vereist voor besluiten tot statutenwijziging, besluiten tot uitkeringen aan de aandeelhouders en besluiten tot ontslag van de statutaire bestuurder.