Tussentijdse verklaring derde kwartaal boekjaar 2009/2010

Terug
30 april 2010
Leuven, 30 april 2010 (17.40 CEST)

Belangrijkste feiten van het afgelopen kwartaal

  • Het actief van KBC Ancora bestaat nagenoeg volledig uit een participatie van 22,97% in KBC Groep. KBC Groep realiseerde over boekjaar 2009 een negatief jaarresultaat van 2,47 miljard euro. De onderliggende jaarwinst bedroeg 1,72 miljard euro.
  • De netto-schuld van KBC Ancora steeg van 7,82 euro per aandeel op 31 december 2009 tot 7,91 euro per aandeel op 31 maart 2010. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de pro rata van interestlasten op de uitstaande kredieten.
  • KBC Ancora zal in het huidige boekjaar geen dividenden innen op haar participatie in KBC Groep. Ze zal daardoor een recurrent verlies realiseren ten belope van de werkingskosten en interestlasten. KBC Ancora zal over het lopende boekjaar dan ook geen dividend uitkeren.
  • KBC Groep gaf aan de intentie te hebben om in 2011 (over boekjaar 2010) opnieuw dividenden uit te keren. Vooraleer KBC Ancora zelf een dividend kan uitkeren, dienen de overgedragen recurrente verliezen aangezuiverd te worden.

Lees de volledige versie van het persbericht.