Openbaarmaking belangrijke deelneming

Terug
30 juni 2010

Leuven, 30 juni 2010 (17.40 CEST)

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen meldt KBC Ancora dat ze op 29 juni 2010 een kennisgeving heeft ontvangen.

Daarin meldt de vennootschap Cera CVBA dat ze op 24 juni 2010 in het bezit was van 46.974.074 KBC Ancora-aandelen. Deze aandelen vertegenwoordigen een participatie van 59,99% en evenveel stemrechten in KBC Ancora.

De vorige transparantiemelding van Cera dateerde van 30 oktober 2008. Daarin meldde Cera dat ze 60,69% aanhield in KBC Ancora.
Cera onderschrijdt dus de meldingsdrempel van 60%.

Lees de volledige versie van het persbericht.

Details transparantiemeldingen