Bijeenroeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Terug
04 oktober 2010

Leuven, 4 oktober 2010 (17.40 CEST)

Openbaarmaking van plaats, tijdstip en agenda van de Algemene Vergadering van KBC Ancora Comm.VA van 29 oktober 2010 overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

De Algemene Vergadering van KBC Ancora wordt gehouden op vrijdag 29 oktober 2010.

Lees de volledige versie van het persbericht.