Jaarlijks financieel verslag 2009/2010 beschikbaar

Terug
13 oktober 2010

Leuven, 13 oktober 2010 (17.40 CEST)

Openbaarmaking jaarlijks financieel verslag van KBC Ancora Comm.VA over boekjaar 2009/2010.

Overeenkomstig artikelen 12 en 36 van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, maakt KBC Ancora bekend dat haar jaarlijks financieel verslag over de periode 1 juli 2009 – 30 juni 2010, zijnde boekjaar 2009/2010, beschikbaar is op haar website www.kbcancora.be, op de homepage en onder het menu ‘nieuws’.

Lees de volledige versie van het persbericht.