Bijeenroeping Algemene Vergadering en Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Terug
03 oktober 2011

Leuven, 3 oktober 2011 (17.40 CEST)

Openbaarmaking van plaats, tijdstip en agenda van de Algemene Vergadering en Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Ancora Comm.VA van 28 oktober 2011 overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

KBC Ancora houdt een Algemene Vergadering en een Buitengewone Algemene Vergadering op vrijdag 28 oktober 2011. De agenda’s en het oproepingsbericht voor deze vergaderingen zijn beschikbaar via Algemene Vergadering / Informatie laatste (B)AV.

Lees de volledige versie van het persbericht.