Jaarlijks financieel verslag 2010/2011 beschikbaar

Terug
12 oktober 2011

Leuven, 12 oktober 2011 (17.40 CEST)

Openbaarmaking jaarlijks financieel verslag van KBC Ancora Comm.VA over boekjaar 2010/2011.

Overeenkomstig artikelen 12 en 36 van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, maakt KBC Ancora bekend dat haar jaarlijks financieel verslag over de periode 1 juli 2010 – 30 juni 2011, zijnde boekjaar 2010/2011, beschikbaar is op haar website www.kbcancora.be, op de homepage en onder het menu ‘nieuws’.

Lees hier de volledige versie van het persbericht.