Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Ancora Comm.VA

Terug
13 oktober 2016

Gereglementeerde informatie, Leuven, 13 oktober 2016

(artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

FMR LLC heeft KBC Ancora op 11 oktober 2016 via een transparantiekennisgeving ingelicht dat het door verwerving of overdracht van aandelen 2,49% van de stemrechten van KBC Ancora bezit. FMR LLC heeft dus de deelnemingsdrempel van 1% overschreden.

Lees de volledige versie van het persbericht.