Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017

Terug
27 januari 2017

Leuven, 27 januari 2017 (17.40 CET)

In het eerste halfjaar van boekjaar 2016/2017 realiseerde KBC Ancora een winst van 67,2 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 10,5 miljoen euro over dezelfde periode in het vorige boekjaar. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door enerzijds het interim-dividend dat KBC Groep uitkeerde in november 2016 en anderzijds de gebruikelijke operationele werkingskosten en intrestlasten in de eerste jaarhelft van elk boekjaar.

Lees de volledige versie van het persbericht.