Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Ancora Comm.VA

Terug
30 november 2017

Leuven, 30 november 2017 (17.40 CET)

(artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Samenvatting van de kennisgeving

KBC Ancora ontving een op 28 november 2017 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat Norges Bank, ingevolge de verwerving van aandelen, de meldingsdrempel van 1% overschreden heeft.

Lees de volledige versie van het persbericht.