Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Ancora Comm.VA

Terug
04 juli 2018

Leuven, 4 juli 2018 (17.40 CEST)

Samenvatting van de kennisgeving

KBC Ancora ontving een op 3 juli 2018 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat BlackRock Inc., ingevolge de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, de meldingsdrempel van 1% overschreden heeft. De meldingsplicht is ontstaan doordat het aantal aandelen met stemrecht voor BlackRock, Inc. meer dan 1% bedraagt.

Lees de volledige versie van het persbericht.