KBC Ancora sluit boekjaar 2017/2018 af met een winst van 215 miljoen euro

Terug
31 augustus 2018

Leuven, 31 augustus 2018 (17.40 CEST)

KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2017/2018 een winst van 215,0 miljoen euro, hetzij 2,75 euro per aandeel, tegenover een winst van 843,2 miljoen euro in het voorgaande boekjaar (die evenwel een terugname van waardeverminderingen ten belope van 646,5 miljoen euro omvatte). Het resultaat van afgelopen boekjaar werd bepaald door dividendinkomsten uit de participatie in KBC Groep (232,5 miljoen euro) en werkingskosten (2,5 miljoen euro) en interestlasten (15,2 miljoen euro). Het resultaat van het laatste halfjaar van het boekjaar bedroeg 146,2 miljoen euro, hetzij 1,87 euro per aandeel. KBC Ancora keerde op 7 juni 2018 een interim-dividend uit van 2,61 euro per aandeel en zal, zoals eerder aangekondigd, geen slotdividend uitkeren.

Lees de volledige versie van het persbericht.