Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Ancora Comm.VA

Terug
06 november 2018

Leuven, 6 november 2018 (17.40 CET)

Samenvatting van de kennisgeving

KBC Ancora ontving een op 2 november 2018 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat BlackRock Inc., ingevolge de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten, de meldingsdrempel van 1% overschreden heeft. Het aantal KBC Ancora-aandelen met stemrecht steeg tot 1,01%. Het totaal aantal KBC Ancora-aandelen met stemrecht (1,01%) en equivalente financiële instrumenten (0,07%), waarbij stemrechten kunnen verworven worden bij uitoefening van het instrument, blijft dus boven de 1% drempel.

Lees de volledige versie van het persbericht.