Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Ancora Comm.VA

Terug
30 oktober 2019

Leuven, 30 oktober 2019 (17.40 CET)

KBC Ancora ontving een op 29 oktober 2019 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat FMR LLC., ingevolge de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, de meldingsdrempel van 1% overschreden heeft.

Lees de volledige versie van het persbericht.