Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Ancora Comm.VA

Terug
12 november 2019

Leuven, 12 november 2019 (17.40 CET)

KBC Ancora ontving een op 7 november 2019 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat FMR Co., Inc., ingevolge de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, de meldingsdrempel van 1% overschreden heeft.

Lees de volledige versie van het persbericht.