Transparantiekennisgeving door Fidelity Management & Research Company LLC

Terug
10 januari 2020

Leuven, 10 januari 2020 (08.00 CET)

KBC Ancora ontving een op 7 januari 2020 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat Fidelity Management & Research Company LLC, ingevolge de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, de meldingsdrempel van 1% overschreden heeft.

Lees de volledige versie van het persbericht.