Bekendmaking van het totaal aantal stemrechten (‘noemer’)

Terug
04 januari 2021

Leuven, 4 januari 2021 (17.40 CET)

In toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, maakt KBC Ancora maandelijks op haar website en via een persbericht het totaal kapitaal, en de evolutie van het totaal aantal stemrechtverlenende effecten en het totaal aantal stemrechten bekend, voor zover die gegevens gedurende de voorbije maand een wijziging ondergingen.

Lees de volledige versie van het persbericht.