Jaarlijks communiqué boekjaar 2020/2021

Terug
27 augustus 2021

KBC Ancora sluit boekjaar 2020/2021 af met een winst van 529,7 miljoen euro, waarvan 18,0 miljoen euro recurrente winst.

Leuven, 27 augustus 2021 (17.40 CEST)

KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2020/2021 een winst van 529,7 miljoen euro, hetzij 6,76 euro per aandeel, tegenover een winst van 60,8 miljoen euro in het voorgaande boekjaar. Het resultaat werd in erg belangrijke mate bepaald door de terugname van de resterende waardeverminderingen op de participatie in KBC Groep (511,7 miljoen euro). Het recurrent resultaat van het afgelopen boekjaar (18,0 miljoen euro) werd enerzijds bepaald door de opbrengst uit het dividend uit de participatie in KBC Groep (34,1 miljoen euro) en anderzijds door de werkingskosten (2,4 miljoen euro) en de interestlasten (13,8 miljoen euro).

Het resultaat van het laatste halfjaar van het boekjaar bedroeg 537,8 miljoen euro, hetzij 6,87 euro per aandeel. Het recurrent resultaat van het laatste halfjaar van het boekjaar bedroeg 26,0 miljoen euro.

KBC Ancora keerde op 10 juni 2021 een interim-dividend uit van 0,20 euro bruto per aandeel en zal, zoals aangekondigd, geen slotdividend uitkeren.

Lees de volledige versie van het persbericht.