Bekendmaking van het totaal aantal stemrechten per 30 september 2021

Terug
01 oktober 2021

Leuven, 1 oktober 2021 (17.40 CEST)

Bekendmaking overeenkomstig de vereisten van de Transparantiewet:  stand van het totaal aantal stemrechten KBC Ancora (de ‘noemer’) – situatie 30 september 2021.

KBC Ancora maakt maandelijks op haar website en via een persbericht het totaal kapitaal, en de evolutie van het totaal aantal stemrechtverlenende effecten en het totaal aantal stemrechten bekend, voor zover die gegevens gedurende de voorbije maand een wijziging ondergingen.