Halfjaarlijks financieel verslag 2021 / 2022

Terug
28 januari 2022

Leuven, 28 januari 2022 (17.40 CET)

In de eerste helft van boekjaar 2021/2022 boekte KBC Ancora een winst van 223,9 miljoen euro, tegenover een verlies van 8,1 miljoen euro over dezelfde periode in het vorige boekjaar. Het verschil is nagenoeg volledig toe te schrijven aan de beslissing van KBC Groep om in de tweede jaarhelft van 2021 zowel een interim-dividend uit te keren over boekjaar 2021 als een bijkomend dividend over boekjaar 2020. In dezelfde periode van het boekjaar voordien besliste KBC Groep nog om, in navolging van de aanbevelingen van de ECB, geen interim-dividend uit te keren.

Lees de volledige versie van het persbericht.