Bevestiging van de dividendpolitiek, in combinatie met de intentie om over te gaan tot een inkoop van eigen aandelen ten belope van 50 miljoen euro

Terug
11 februari 2022

Gereglementeerde informatie, voorwetenschap, Leuven, 11 februari 2022 (17.40 CET)

Aansluitend op het persbericht van KBC Groep, waarin deze aankondigt om over boekjaar 2021 een slotdividend van bruto 7,60 euro voor te stellen, waarvan 4,60 euro een buitengewoon dividend is, bevestigt KBC Ancora haar dividendpolitiek die er in bestaat om 90% van het voor uitkering vatbare recurrente resultaat als dividend uit te keren. Daarnaast maakt KBC Ancora bekend dat zij de intentie heeft om over te gaan tot een inkoop van eigen aandelen voor een bedrag van 50 miljoen euro.

Lees de volledige versie van het persbericht.