Henri Vandermeulen

Henri Vandermeulen (°1957) behaalde de diploma’s van Gegradueerde Ziekenhuisverpleegkundige aan het Provinciaal Hoger Instituut  voor Verpleegkunde te Hasselt en Licentiaat in de medisch-sociale wetenschappen en het ziekenhuisbeleid aan de KU Leuven (Katholieke Universiteit Leuven).

Henri Vandermeulen is professioneel actief als secretaris van de bestuursorganen van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL). 
Hij werd met ingang van 1 september 2012 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Cera Beheersmaatschappij en is sinds 29 april 2016 lid van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij.