Raad van Bestuur

Raad van Bestuur Almancora Beheersmaatschappij

Voorste rij: Johan Massy - Christiane Steegmans - Luc Vandecatseye

Achterste rij: Mathilde Remy - Rita Van kerckhoven - Paul Demyttenaere - Henri Vandermeulen - Marc De Ceuster - Liesbet Okkerse - Philippe Vanclooster

Niet op de foto: Frederik Vandepitte

De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutaire bestuurder, is samengesteld uit drie soorten bestuurders: 

Bestuurders A

De bestuurders A zijn diegenen voor wie het bestuursmandaat deel uitmaakt van hun dagelijkse professionele bezigheid. Het zijn uitvoerende bestuurders. 
Op dit ogenblik zijn aangesteld als bestuurder A: 

De huidige bestuurders A zijn tevens gedelegeerd bestuurder van Cera Beheersmaatschappij, statutaire bestuurder van Cera. Op die wijze wordt een personele band gecreëerd tussen KBC Ancora en Cera. 

Bestuurders B

De bestuurders B worden verkozen uit de vennotenbeweging van Cera. 

Deze bestuurders verpersoonlijken de institutionele band tussen KBC Ancora en Cera, zoals die ook in de omschrijving van het voorwerp van KBC Ancora ligt vervat. Cera Ancora, waarbinnen de vennotenbeweging van Cera is georganiseerd, beschikt over een vetorecht tegen de kandidatuur van bestuurders B. Het betreft niet-uitvoerende bestuurders.

Op dit ogenblik zijn aangesteld als bestuurder B: 

De huidige bestuurders B zijn, om dezelfde reden als hierboven uiteengezet voor de bestuurders A, tevens bestuurder van Cera Beheersmaatschappij, statutaire bestuurder van Cera. 

Bestuurders C

De bestuurders C zijn niet-uitvoerende, onafhankelijke bestuurders. 

De vennootschap hanteert strikte onafhankelijkheidscriteria. Deze onafhankelijkheidscriteria zijn opgenomen in artikel 9 van de statuten van Almancora Beheersmaatschappij. Alle bestuurders C voldoen tevens aan de wettelijke onafhankelijkheidscriteria gedefinieerd in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurders C zijn onafhankelijk zowel ten opzichte van de directie van KBC Ancora, als ten opzichte van de Cera-groep én van de KBC-groep. 

De onafhankelijke bestuurders spelen een belangrijke rol bij de benoeming van nieuwe bestuurders van de statutaire bestuurder van KBC Ancora, Almancora Beheersmaatschappij, gezien zij de meerderheid vormen in het Benoemingscomité.

Op dit ogenblik zijn aangesteld als bestuurder C: 

Paul Demyttenaere is tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij.