Franky Depickere

Franky Depickere (°1959) behaalde de diploma’s van licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen aan UFSIA en master in het financieel management van ondernemingen aan VLEKHO. 

Na een korte periode bij het Gemeentekrediet, vervoegde hij in 1982 CERA Bank waar hij gedurende meer dan 17 jaar werkte.  Hij was er onder meer inspecteur bij de interne audit, financieel directeur van CERA Lease Factors Autolease, directievoorzitter van Nédée België-Luxemburg, dochtervennootschap van CERA Bank, lid van het directiecomité van CERA Investment Bank en tenslotte gedelegeerd bestuurder bij KBC Securities.

In 1999 werd hij gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het Directiecomité van F. van Lanschot Bankiers België NV, alsook concerndirecteur van F. van Lanschot Bankiers Nederland.  Vanaf 2005 was hij eveneens lid van het Strategisch Comité van F. van Lanschot Bankiers Nederland.

Sinds 15 september 2006 is hij lid van het Comité van Dagelijks Bestuur van Cera en gedelegeerd bestuurder van Cera Beheersmaatschappij en Almancora Beheersmaatschappij.

De heer Depickere is tevens lid van de Raad van Bestuur en voorzitter van het  Risico- en Compliancecomité van KBC Groep, KBC Bank en KBC Verzekeringen, en is bestuurder van KBC Global Services. Hij is tevens lid van het benoemingscomité van KBC Groep en bestuurder en lid van het vergoedingscomité en benoemingscomité van CBC Banque.

Daarnaast is de heer Depickere lid van de raad van bestuur van Československá Obchodní Banka a.s. (Tsjechië), bestuurder van United Bulgarian Bank, AD (Bulgarije), lid van de Raad van Commissarissen, het Benoemings- en Remuneratiecomité en voorzitter van het Audit-, Risk- en Compliancecomité van Euro Pool System International B.V. (Nederland) en voorzitter van de raad van bestuur van Flanders Business School, van de Internationale Raiffeisen Unie (I.R.U) en van Trias. De heer Depickere is ook lid van het Bestuurscomité van KU LEUVEN Kulak en voorzitter van de Raad van Bestuur van BRS Microfinance Coop CV.