KBC Ancora bevestigt haar positie als langetermijn investeerder in KBC Groep

Terug
23 november 2011

Leuven, 23 november 2011 (15.00 CET)

Momenteel staan diverse financiële aandelen onder druk. Dit is ook het geval voor KBC Groep, waarin KBC Ancora een participatie van ca 23 % heeft. KBC Ancora bevestigt dat ze haar positie van langetermijninvesteerder in KBC Groep onverkort handhaaft. Een eventuele verkoop van KBC Groep-aandelen is geenszins aan de orde.

KBC Groep heeft immers verschillende troeven die deze positie verantwoorden:

  • een sterke liquiditeitspositie
  • een gezonde kapitaalbasis
  • kernactiviteiten die een goed operationeel resultaat opleveren
  • performante bank- en verzekeringsnetwerken zowel in België als in Centraal-Europa

Deze troeven blijven geldig in de turbulentie die zich nu voordoet op de financiële markten ingevolge de eurocrisis en de problematiek van de overheidsschulden in diverse Europese landen. Ook de politieke context en globale economische vooruitzichten dragen bij tot de onzekerheid op de markten.
KBC Ancora gaat er van uit dat de turbulentie op de markten nog kan aanhouden, maar bevestigt dat dit geen reden is om haar langetermijn visie bij te stellen.

Lees de volledige versie van het persbericht.