Openbaarmaking belangrijke deelneming

Terug
22 juli 2014

Leuven, 22 juli 2014

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen meldt KBC Ancora dat ze op 16 juli 2014 een kennisgeving heeft ontvangen.

Daarin meldt de vennootschap Lansdowne Partners Austria GmbH, die gecontroleerd wordt door Lansdowne Partners International Limited, dat ze op 10 juli 2014 in het bezit was van 796.477 KBC Ancora-aandelen. Deze aandelen vertegenwoordigen een participatie van 1,02% en evenveel stemrechten in KBC Ancora.

Kennisgevingsplichtige persoon: Lansdowne Partners Austria GmbH / Lansdowne Partners International Limited

  • Meldingsdrempel: 1%
  • Noemer: 78.301.314
  • Aantal stemrechten aangehouden: 796.477
  • % stemrechten aangehouden: 1,02%
  • Reden: Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

Details van deze en andere kennisgevingen zijn beschikbaar op de website van KBC Ancora www.kbc ancora.be onder ‘aandeelhouderschap / transparantiemeldingen’.

Lees de volledige versie van het persbericht.