Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Ancora Comm.VA

Terug
04 augustus 2016

KBC Ancora ontving een op 2 augustus 2016 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat Parvus Asset Management Europe Limited, gecontroleerd door de heer Edoardo Mercadante, ingevolge de verwerving of overdracht van aandelen, nu 1,27% van de stemrechten van de vennootschap bezit en dus de meldingsdrempel van 1% overschreden heeft.

Lees de volledige versie van het persbericht.