Beslissingen van de Algemene Vergadering – Bekendmaking van het totaal aantal stemrechten (‘noemer’)

Terug
30 oktober 2020

Leuven, 30 oktober 2020 (17.40 CET)

KBC Ancora maakt via bijgaand persbericht de beslissingen van de Gewone en Buitengewone Algemene vergadering bekend, als ook het totaal aantal stemrechten ('noemer').

Lees de volledige versie van het persbericht.