KBC Ancora keert interim-dividend uit van 3,31 euro per aandeel op 8 juni 2023

Terug
26 mei 2023

Gereglementeerde informatie, voorwetenschap, Leuven, 26 mei 2023 (17.40 CEST)

KBC Ancora keert interim-dividend uit van 3,31 euro per aandeel op 8 juni 2023.

Tevens gedeeltelijke vervroegde terugbetaling op 31 mei 2023 van 70 miljoen euro van een lening van 143 miljoen euro met vervaldatum mei 2024.

De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair bestuurder van KBC Ancora, heeft in haar vergadering van 26 mei 2023 beslist om op 8 juni 2023 een interim-dividend betaalbaar te stellen van 3,31 euro bruto per KBC Ancora-aandeel. Het netto couponbedrag, na afhouding van 30% roerende voorheffing, bedraagt 2,317 euro per aandeel. 
Er zal geen slotdividend worden uitgekeerd. 

De financiële dienstverlening wordt verzorgd door KBC Bank, KBC Brussels en CBC Banque.

Daarnaast zal KBC Ancora op 31 mei 2023 een gedeelte van de uitstaande lening met eindvervaldag 31 mei 2024 vervroegd terugbetalen. De vervroegde terugbetaling betreft 70 miljoen euro van een lening van 143 miljoen euro. 
Het resterende bedrag van de betrokken lening met eindvervaldatum 31 mei 2024 bedraagt daardoor (vanaf 31 mei 2023) 73 miljoen euro.
Het totaal bedrag aan uitstaande leningen zal hierdoor dalen van 243 miljoen euro naar 173 miljoen euro (73 miljoen euro met vervaldag in mei 2024 en 100 miljoen euro met vervaldag in mei 2027). 
De rentelast daalt met ca. 0,2 miljoen euro in het lopende boekjaar en met ca. 1,9 miljoen euro in het volgende boekjaar.
Gezien de terugbetaling gebeurt op basis van de bestaande liquiditeitspositie, heeft de terugbetaling geen impact op de netto-schuld van KBC Ancora. 

Relevante data:
  • Ex-dividend datum: 6 juni 2023
  • Registratiedatum: 7 juni 2023
  • Betaaldatum: 8 juni 2023
 

Lees de volledige versie van het persbericht.