Bekendmaking van het totaal aantal stemrechten per 31 oktober 2023

Terug
02 november 2023

Leuven, 2 november 2023 (17.40 CET)

Bekendmaking overeenkomstig de vereisten van de Transparantiewet: stand van het totaal aantal stemrechten KBC Ancora (de ‘noemer’) – situatie 31 oktober 2023.

KBC Ancora maakt maandelijks op haar website en via een persbericht het totaal kapitaal, en de evolutie van het totaal aantal stemrechtverlenende effecten en het totaal aantal stemrechten bekend, voor zover die gegevens gedurende de voorbije maand een wijziging ondergingen.